Terapiler

Terapiler

SCIO (Scientific Consciousness Interface Operation System) Quantum Biofeedback

SCIO Quantum Biofeedback cihazı Nasa’da görev almış fizikçi ve tıp doktoru olan Profesör Bill Nelson tarafından geliştirilmiştir.

SCIO Quantum Biofeedback kuantum fiziği, matematik bilimi, fraktal dinamik bilgisi, alt uzay teorisi, elektronik ve bilgisayar mühendisliğinin birleştiği mucizevi bir tamamlayıcı tıp aletidir.

İçerdiği tedavi yöntemleri: Naturopati, homeopati, akupunktur, refleksoloji, renk terapisi, NLP, Rife rezonansı ve biorezonansdır. Doğal şifaya eşsiz bir sinerji sağlamak için metafizik konularda ileri seviyede bilgi girilmiştir.

Aynı anda 55 parametre ile saniyenin 1/100 lük taramalarıyla yaklaşık 4 dakika içerisinde 10.000 ayrı titreşim ölçülerek vücudun fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal yönleri her yönden algılanır. Ölçümlerde bedendeki tüm doku, organ, vitamin, mineral, enzim, peptid, amino asit, toksin ve alerjenler ile bunlar arasında bedende uyumsuzluk ve buna bağlı zayıflık yaratan tüm süreçler listelenir. 

SCIO Quantum Biofeedback cihazı ile teşhis, tedavi, iyileşme sağlanan rahatsızlıklardan bazıları şöyle:

Jeopatik stress

Stres

Yorgunluk

Uykusuzluk

Depresyon

Öğrenme bozuklukları (özellikle çocuklarda)

Odaklanma problemleri (özellikle çocuklarda)

Cilt problemleri

Baş ağrıları ve migren

Omurga problemleri, kireçlenmeler, sinir sıkışmaları

Gıda intoleransları

Kilo problemleri

Kas problemleri

Sindirim ve bağırsak problenleri

Vitamin, mineral, amino asitlerin ve hormon eksikliklerinin saptanması ve dengelenmesi

Genel detox, ağır metal, ilaç etkileşimleri saptanması

Allerjiler

Şeker hastalığı ve yatkınlığı

Kanser riski

Radyasyon oranı tesbiti ve temizliği 

Jet Lag tedavisi

Virüs, parazit, bakteri tesbiti ve temizliği

Sinir sistemi rahatsizlıkları

Panik atak

Duygusal ve ruhsal dengesizlikler, duygusal travmalar

İskelet Sistemi, kemik ve eklem rahatsızlıkları, artrit, romatizmal ağrılar

Aura taraması, çakra dengelemesi

Gençleşme, güzelleşme, selülit giderme

Kilo verme

Uzun ve kısa sureli hafıza becerilerinin artırılması

Hafıza ve yaratıcılığın artırılması

Duygusal dengeleme

Alışkanlıkları bırakma

Ağrı 

Hipertansiyon

Karma Temizliği

Cihaz teşhis ettiği mükemmel titreşiminde olmayan organlara, akupunktur noktalarına ve meridyenlere mükemmel titreşimini hatırlatma ve uyumlama prensibiyle çalışır. 

Ayrıca kişisel gelişiminizde nerede olduğunuzu göstererek hangi konularda, nasıl  çalışmanız gerektiği yönünde bir yol haritası sunar.

Kalp pili olanlara seans yapılmaz. Çocuklara seans yapmak uygundur.

 

Acutonics Sesle Şifa

Ses yaratıma açılan kapıdır. Acutonics; bilim, müzik, kadim bilgiler ve metafiziğe dayalı, Doğu ve Batının buluştuğu bir alternatif, tamamlayıcı tıp yöntemidir. 2 tür seans uyglanır.

1. Bedendeki akapunktur noktaları ve meridyenleri özel üretilmiş gezegen frekanslarının ses çatalları; diyapozonları ile aktive edilir.

2. Fibonacci - Harmonik Geometri: Altın oran kullanılarak üretilmiş diyapozonların sırası ile bedenimizde yeralan 8 akapunktur noktasına ve meridyenlerine uygulanmasıyla enerji alanının mükemmelliyetinin hatırlatılması esastır. Böylece bedende bulunan 8 orjinal hücre aktive olur ve akaşik kayıtlara, mavi kopyaya ulaşılarak fiziksel, mental, duygusal ve ruhsal travmalarda iyileşme sağlanır. Enerji alanında temizlenme, dengelenme ve hizalanma yaşanır.

Evrensel Kadim Bilgelik (Kabala Bilgeliği)

Yüzyıllardır günümüze gerek yazıtlarla, gerek kulaktan kulağa aktarılarak gelmiş kadim bilgilerle "Kimiz, neyiz, neredeyiz, evrensel kurallar neler?" gibi sorularımıza bulacağımız 2 sene süren bir çalışma. Evrensel kuralları öğrenerek ve çeşitli inisyeler de alarak kendimizi gerçekleştirecek, daha mutlu, keyifli hayatlar sürmeyi öğreneceğiz. Her 40 günde bir yapılan derslerde astroloji, nümeroloji, yaşam ağacı, mikro organizmalar, makro organizmalar, evrensel matematik, evrensel müzik, elementlerde ustalaşmak, uzayın yapısı, dünya gezegeninin deneyimleri hayatınızda merak ettiğiniz insanlığa dair tüm bilgilerin uygulamalı grup çalışmalarıyla paylaşıldığı bir çalışma. Kısca "İnsan olma sanatı"!

Mantralarla Şifa Çemberi

Ses titreşimleri hücrelerimizin titreşimini düzenler. Seslerin ve kelimelerin belirli şekillerde tekrarı beynin farklı bölgelerini uyarır. Damağımızda 84 tane sinir merkezi vardır, bunların uyarılması beynimize farklı sinyaller gönderir. Böylece hem beynin kimyası hem de düşüncelerin frekansı değişir. Ses titreşimlerini ve nefes tekniklerini kullandığımız bu çalışmada kendinizle yüzleşerek kendinizi olduğunuz gibi sevmeyi öğreneceksiniz. Farkındalığınızı arttırarak yaşam amaçlarınıza yöneldiğiniz, "keşke"lerinizin olmaması, objektif, tutarlı ve isabetli yaşam seçenekleri için, etkisel ve duyarlı bir insan olmak, enerji bedeninizden - şu ana kadar biriktirdiğiniz gereksiz enerji alanlarını bırakarak- yeni enerji alanı yarattığınız, kısacası; kendinizi yeniden programladığınız bir çalışma.

Mantralarla Yoga

Mantra (Ses Titreşimi), Asana (Hareket), Pranayama (Nefes) ve Meditasyon'u birleştiren ve birçok hareket serileri içeren bir çalışmadır. Meridyenler, sinir sisteminin güçlenmesi, salgı bezlerinin dengelenmesi prensibi ile çalışmanın yanı sıra omurgaya esneklik ve hiza getirir. Nefes çalışmaları ve mantralar, bilinçaltının eski travmalardan ve bizi sınırlayan inanç sistemimizden arınmasına yardımcı olur. Meditasyon tekniği, kişiye zihnin ötesine geçmeyi öğretir. Fiziksel, duygusal ve zihinsel boyutları hedefleyen bu bütünsel sistem, uygulayıcıyı fizikselin ötesindeki deneyimlere taşır. Bu ders yeni başlayanlar için uygundur.

Tekrar Bağlantı Şifası

Kanser, AIDS'e bağlı hastalıklar, beyin felci, doğuştan gelen sakatlıklar, kronik yorgunluk sendromu ve birçok ciddi hastalıklarda mucizevi destek sağlayan yeni bir şifa frekansıdır.
Dr. Eric Pearl (Amerika) tarafından bulunmuş, seminerler ve workshoplar aracılığı ile tüm dünyada yaygınlaşmış olan Tekrar Bağlantı Şifası (Reconnective Healing) nın, 70 değişik ülkede 70.000'i aşkın uygulayıcısı bulunmakta ve dünyanın heryerinde mucize etkileri gözlenmektedir.
Tekrar Bağlantı Şifası (Reconnective Healing), DNA aktivasyonu sağlayarak kişinin bağışıklık sistemini güçlendirir, stresten arındırır, toksinleri temizler, enerji seviyesini ve bedenle iletişimi artırır, bedendeki enerji meridyenlerinin temizlenmesini sağlayarak fiziksel dengenin artışına destek olur.
Tekrar Bağlantı Şifası (Reconnective Healing), seansı almak için kişinin fiziksel bir rahatsızlığı olması gerekmez. Hayatında tıkandığını hisseden, hayat yolunda olmadığını düşünen, hayatının değişik alanlarında fiziksel, mental, duygusal veya spiritüel şifalanmaya ihtiyaç duyan herkese şifa seansı alması tavsiye edilir.

Tekrar Bağlantı

Toplam 45'er dakikalık 2 seanstan oluşan Tekrar Bağlantı (Reconnection), Tekrar Bağlantı Şifası'ndan farklı bir amaç taşır. Tekrar Bağlantı Şifası (Reconnective Healing) nın niyeti fiziksel, mental, duygusal veya spiritüel şifa vermek, Tekrar Bağlantı (Reconnection) da ise; kişiyi, dünyanın "axiatonal kafesi" ile yeniden temasa geçirmektir. Her iki terapiden tam anlamıyla yararlanabilmek için, ayrı zamanlarda yapılmalı / deneyimlenmelidir. Tekrar Bağlantı (Reconnection) terapisi, insanların fiziksel yapıları yanında duygusal, zihinsel yapılarını da iyileştirir ve hayatlarına yeni bir yön, yeni bir anlam katmalarına yardım eder. Bu terapi sonrası, kişilerin hayatlarında; pekçok hastalığın iyileşmesi, hayat yollarında olmayanların, hayat yollarına doğru hızla sıçrayışları, genelde bir rahatlık, sorunlara karşı büyük bir hakimiyet, hayata daha fazla güvenme, bazı bilinmeyen yeteneklerin keşfi gibi çarpıcı değişiklikler gözlemlenmektedir. Tekrar Bağlantı (Reconnection) boşanmalar, evlenmeler, şehir ve iş değişiklikleri gibi kendinizi ve hayatınızı şifalandırmanız için ne gerekiyorsa sağlayan, büyümenize/ ilerlemenize yardımcı olacak ve kendinizi ve hayatınızı değiştirmenizde yol açacak bir şifa frekansıdır.

İmza Hücresi Şifası

Beyin Epifizinde bulunan İmza Hücresi'ne enerjiyi odaklayarak yapılan bir şifa türüdür. İmza Hücresi, mükemmel hücresel yapımızı ve orjinal mavi kopyamızı barındıran bir hücredir. Bu hücrenin uyandırılması mükemmel sağlığımıza bir geri dönüş olduğu gibi fiziksel, duygusal, zihinsel ve ruhsal vücutlarımız arasındaki dengeyi kurmamıza yardımcı olur. Bu terapi ile pekçok hastalığın iyileşmesi yanında, beyinsel fonksiyonlarda ve sağ ve sol loblarının kullanım bölgelerinde ciddi bir artış gözlemlenmektedir. "Lemurya Bilgileri"ni zamanımıza taşıyan, Büyük Değişim (Great Shift) adlı kitabın yazarı, Fred Sterling tarafından dünyaya yayılmış bir öğreti olan İmza Hücresi Şifası çok etkili bir şifa türü olup korkunun olmadığı eterik vücudumuzun uyanmasına ve 5 duyunun ötesine geçmemize yardımcı olur. Sevginin evrensel gücü hastalığın titreşimsel yapısını kırarak manyetik oluşumunu ışığa geri döndürür. Tüm bu gerçekliklerin farkında olan İmza Hücresi Şifası uygulayıcısı hastalığın titreşimsel yapısını mükemmelliğe uyumlar ve şifa gerçekleşir.